Q.MACS - Kalite Yönetim Analiz ve Kontrol Sistemi

Merkle'den Ekonomik Kaynak Prosesleri

Merkle Q.MACS, kaynak proseslerinin iletişim ağı destekli kalite kontrol ve yönetimiyle verimliliği arttıran yeni yazılım sistemidir. Q.MACS, kalite, yönetim, analiz ve kontrol sistemini amaçlamaktadır. Q.MACS, manüel, otomasyon ya da robotik kaynak proseslerine uygun olup istenilen sayıda makine ile iletişim kurmaya yarar. Yeni Merkle Q.MACS ile siz de kaynak prosesleriniz için iyileştirme ve geliştirme potansiyelini keşfedin!

Q.MACS kullanımı size aşağıdaki imkanları sağlar:

 • Tüm kaynak işlerinin hazırlanması.
 • Lokal ağa bağlı makinelerin kontrolü ve kaynak proseslerinin gerçek zamanlı takibi.
 • Kaynak verilerinin değerlendirilmesi ve analitik raporların oluşturulması.

Avantajlar:

 • Manüel, otomasyon ve robot kaynak makinelerine uyumlu.
 • EtherNET üzerinden tüm kaynak makineleri ve çevredeki cihazlar ile iletişim.
 • İstenildiği kadar çalışma yerinden istenildiği kadar kaynak makinesi takibi.
 • SQL veri bankası, LAN/WLAN ve internet ağı baz alınmış Client-Server yapısı.

Modüller ve Yazılım Paketleri

Q.MACS MODÜLLERİ:

LIGHT VE FULL VERSİYON Q.MACS YAZILIM PAKETLERİ:

Q.MACS yazılımı, her iletişim ağı için sadece bir kez gerekli ve light ya da full versiyon olarak mevct. Light versiyon, upgrade modülü ile tam versiyona genişletilebilir. İstenildiği kadar kaynak makinesi ve çalışma yeri ekranı sisteme bağlanabilir.

Q.MACS - Merkle'nin Yazılım Sistemi

Kaynak proseslerinin iletişim ağı destekli yönetimi, analizi ve kontrolü.

Merkle, 50 yılı aşkın süredir kalite, inovasyon ve güvenilirlik için çalışmaktadır. Merkle felsefesinin kilometre taşlarından biri de Q.MACS yazılım sistemidir. Q.MACS, kalite, yönetim, analiz, kontrol sistemi ile kaynak proseslerinin iyileştirilmesini amaçlar. Bilgi, beceri ve deneyimin sonucu olarak kullanıcılara iş süreçlerinin geliştirilmesi ve kontrol edilmesi imkanını sunar:

Merkle Q.MACS Kontrol: Makinelerin Takip ve Kontrolü

Online kontrol modülü, her bir kaynak makinesinin kotrolü için gerekli tüm donanımı içerir. Burada tüm bağlı makineler listelenir ve güncel durumları gösterilir. Seçilen makineye güncel ayarlar ve oluşturulan işler de (jobs) yüklenebilir.

 • Görütüleme Paneli
  Burada takip edilen parametre değerleri gerçek zamanlı olarak grafiklerde gösterilir.
 • Direk Kontrol Editörü
  Seçilen makinede gerçek zamanlı olarak kaynak parametreleri ayarlanabilir.
 • Online Job Yönetim Paneli
  Burada makineler için joblar oluşturulup yüklenebilir ya da yüklenmiş joblar tekrar düzenlenebilir.

Görütüleme panelinde takip edilen parametre değerleri gerçek zamanlı olarak grafiklerde gösterilir.

Direk kontrol editörü ile online job yönetim paneli.

Merkle Q.MACS Kontrol: Makinelerin Takip ve Kontrolü

Yönetim modülü, direk olarak makineyi kontrol eden kaynak proses ayarlarının yönetimi için kullanılır.

 • Birleştirme Teknolojileri
  Parçaların birleştirme kaynağı için gerekli yapı ve ayarları belirleyin. Aynı teknoloji farklı parçaların kaynakları için de kullanılabilir.
 • Parça Teknolojileri
  Parçaların kaynak dikişi ve proses ayarlarını oluşturun. Bu kaynak dikişlerini ilgili teknolojiler ile birleştirin.
 • Kaynak Programları
  Her bir makinede farklı tipteki iş parçalarının kaynağı için iş sırası oluşturun. Bu programlar hem manüel hem de robot kontrollü kaynaklarda kullanılabilir.
 • Planlanan Kaynak İşleri
  Belirli bir gün ve makinede istenilen kaynak iş sırasını planlayın.

Yönetim modülünde hazırlanan tüm taslaklar birçok kez kullanılabilir!

Yönetim modülü, direk makineyi kontrol eden kaynak proses ayarlarının yönetimi için kullanılır.

Teknolojileri baz alan kaynaklar (WPS) , konfigüre edilip çıktı olarak alınabilir.

Merkle Q.MACS Analiz: Analiz ve Raporlama

Analiz modülü, yapılan kaynakların seçim ve gösterimi için bir arayüz sunar.

 • Veri Seçimi
  Veriler, önceden belirlenmiş filtreleme ayarlarına bağlı olarak panelde gösterilir.
 • Sunum Ayarı
  Burada gruplandırmalar, cihazlar ve bilgi gösterim şekli (özet tablo ya da grafik) belirlenir.
 • Kaynak Analizatörü
  Kaynak verilerinin detaylı analizi için kullanılır. Analizatörde seçilen kaynakların parametre grafikleri karşılaştırılabilir.
 • Raporlama Modülü
  Analitik raporların istenilen formatta kaydedilmesi ve çıktı olarak alınması için kullanılır. Rapor yapısı ayarlanabilir.

Kaynak proseslerinizin kontrolünde Q.MACS kalite yönetim potansiyelini kulanın!

Analiz modülü, kullanıcı dostu bir arayüz sunar.

Raporlar, kullanıcı odaklı olarak esnek bir şekilde ayarlanabilir.