Interpuls Kaynak Yöntemi - Optimal Kaynak Kalitesi

Interpuls ile alüminyum ve paslanmaz çelik kaynakları için yeni standartlar ortaya konulmaktadır. Bu yöntem, asıl impulsların (darbe) üzerine ikinci bir impuls prosesi eklenerek oluşturulmaktadır. Tüm Merkle HighPULSE kaynak makinelerine interpuls yöntemi eklenebilir (opsiyon).

Interpuls Yöntemi:

  • Dikiş pulları ve optik dikiş kalitesi, TIG kaynak ile mukayese edilebilir seviyede. 
  • MIG kaynağındaki gibi kaynak hızı.
  • Tam etkili dikiş pullarını.
  • Kaynak dikişinde düşük ısı girdisi.
  • Malzemede daha az çekme.
  • Dikey ve düşey dikişlerde optimal sonuçlar.
  • Potansiyometre ile en kolay kullanım (farklı impuls parametreleri otomatik ayarlanır).