Her Uygulama için Optimize Edilmiş Yöntemler

Yeni ProSWITCH yöntemiyle birbirinden çok farklı MSG kaynak yöntemi birbiriyle kombine edilebilir. Böylece birbirinden çok farklı uygulamalar için tamamen yeni imkanlar ortaya çıkar.

İster kısa ister püskürtme arkı, ister Puls ARK, DeepARC ya da ColdMIG yöntemi olsun hepsi birbiriyle kolayca kombine edilebilir. İşlemlerin sırası, sayıları ve zaman aralıkları serbestçe seçilebilir.Örneğin bir V bağlantı kaynağı, kök paso olmadan yapılabilir. Bu uygulama sıcak PulsARK'ın (köşelerin eritilmesi) enerji girişini azaltan ColdMIG yöntemiyle (erime havuzunun soğutulması) kombine edilmesine imkan tanır.

Merkle ProSWITCH
Arkları kolayca kombine edin!

Mükemmel Kaynak Sonuçları